Sverige önskeland för flyktingar

INRIKES

Flyktingkrisen. Sverige kommer på andra plats bland EU-länderna om syriska flyktingar får välja vilket land de helst vill söka asyl i. Det framkommer i en ny rapport från FN:s: flyktingorgan UNHCR.

UNHCR har intervjuat 1 245 syriska flyktingar som har anlänt till Grekland under perioden april-september i år. 13 procent av de svarande vill till Sverige för att söka asyl. Tyskland kommer högst upp på önskelistan med 50 procent och på tredje plats återfinns Danmark med 5 procent.

Jobbmöjligheter, sociala kontakter och familjemedlemmar som redan finns i landet samt goda möjligheter till utbildning är de främsta orsakerna till varför de tillfrågade vill till just Sverige och Tyskland. Enligt UNHCR har nästan 263 000 syrier kommit till Grekland under perioden april-september.

Resultatet av rapporten är inte representativt för alla syriska flyktingar som har kommit till Europa via Grekland.

TT