Arbete med farlig elev stoppat

INRIKES

Utbildning. En lågstadieelev på en skola i Göteborg har bedömts vara så farlig för omgivningen att allt arbete med eleven stoppats av Lärarförbundets skyddsombud. Beslutet togs när eleven sparkat en gravid lärare i magen.

– Det är en mycket ovanlig åtgärd, säger skyddsombudet Lars Nilsson till Göteborgs-Posten.

– Eleven behöver professionell hjälp i form av specialinsatser. Vi lade stoppet för att det finns risk för liv.

Skolans ledning funderar nu på hur situationen ska lösas. Som arbetsgivare kan skolan begära att Arbetsmiljöverket prövar om beslutet att stoppa arbetet är befogat.

TT