BO: Barn tas inte emot på rätt sätt

INRIKES

Flyktingkrisen. Det finns flera allvarliga brister i Sveriges sätt att ta emot flyktingbarn. Bland annat handlar det om undermålig sjukvård, brist på ytterkläder och fall där barn tvingats stanna länge på boenden avsedda att vara mycket tillfälliga.

Det menar barnombudsman Fredrik Malmberg, som tillsammans med andra europeiska barnombud besökt ankomstboenden i sex kommuner och träffat cirka 450 barn.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet nämner Malmberg också andra brister: kränkningar och trakasserier som personalen inte känner till, avsaknad av sysselsättning och aktiviteter för barnen samt personal som i många fall saknar rätt kompetens.

TT