Landets växthus mer klimatsmarta

INRIKES

Miljö. Att hålla igång ett växthus året runt i Sverige kräver energi i form av ljus och värme. Men enligt Jordbruksverket har energiförbrukningen på svenska växthusodlingar mer än halverats sedan början av 2000-talet, rapporterar P4 Kristianstad.

Vid millennieskiftet användes fossila bränslen också i större utsträckning, men de har sedan dess minskat med mer än 80 procent, enligt Jordbruksverkets nya sammanställning.

Frederik Andersson, som odlar prydnadsväxter i Skåne, har valt bort oljan.

– I första hand var det av ekonomiska skäl eftersom oljan rusade iväg prismässigt. Nu har vi konverterat till flis och fått en billigare uppvärmningskostnad, säger han till radion.

TT