EU sätter stopp för signalkräfta

INRIKES

Natur. Signalkräftan, som har planterats ut i många av landets vattendrag för att kompensera för den pestdrabbade flodkräftan, är ett hot mot den biologiska mångfalden.

Det enligt EU, som efter beslut nu sätter stopp för fortsatt utplantering, rapporterar P4 Kronoberg.

Kräftan har satts upp på EU:s svarta lista över oönskade arter. Därmed blir det förbjudet att plantera ut, odla eller importera signalkräftor, enligt Havs- och vattenmyndigheten.

TT