Patientens röst om vården ska höras

INRIKES

Vården. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bör i högre grad än i dag ta vara på patienternas erfarenheter i hanteringen av klagomål. Det föreslår en utredning som läggs fram för regeringen i dag.

Om mindre allvarliga klagomål utreds av vårdgivaren direkt eller av en patientnämnd får IVO mer resurser till inspektioner och till att lyssna på patienter, skriver utredaren Anders Printz på DN Debatt.

Han poängterar att det är viktigt för patientsäkerheten att IVO kommer ut i vården och granskar förhållanden på plats. I dag utförs 75 procent av IVO:s tillsyn vid skrivbordet och patienter tillfrågas nästan aldrig.

"Myndigheten måste också i större utsträckning än i dag tillvarata patienters erfarenheter och låta dem ligga till grund för tillsynens inriktning", skriver Anders Printz.

Han framhåller också att det ska bli tydligare vart man ska vända sig med klagomål.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM