Arbetsskador ute ökar under vintern

INRIKES

Olyckor. Jobbar du utomhus under vinterhalvåret får du se upp. Arbetsolyckor till följd av halt underlag ökar markant i takt med att det blir kyligare och följderna kan bli förödande.

Fallolyckor är de vanligaste allvarliga arbetsolyckorna. Under vintermånaderna fördubblas antalet arbetsskador till följd av fall utomhus, enligt statistik från Afa Försäkring.

– Det är ett återkommande problem varje år så det är viktigt att folk blir uppmärksamma på det, säger Camilla Arvenberg, pressassistent på Afa Försäkring.

Risken blir större ju äldre vi blir. Nästan 40 procent av alla halkolyckor som leder till långvarig sjukskrivning eller medicinisk invaliditet drabbar personer över 55 år, vilket enligt Afa Försäkring kan förklaras med långsammare läkningsprocesser samt sämre balans och reaktionsförmåga. Samtidigt blir skadorna allt allvarligare även bland yngre.

Riskerna beror också på kön. Allvarliga fallolyckor är vanligast bland män, men 2013 var antalet kvinnor som ramlade utomhus något högre. Även var på kroppen skadorna uppstår skiljer sig åt. Hos kvinnor och äldre är armskador vanligast. Hon män uppstår skadorna ofta i skuldra, axel och ben.

Under 2012 och 2013 inträffade sammanlagt 2 300 allvarliga arbetsolycksfall orsakade av fall utomhus.

FAKTA

Fallolycka vanlig arbetsplatsolycka

Allvarlig arbetsolycka innebär att olyckan har lett till minst en månads sjukskrivning eller bestående men i form av medicinsk invaliditet.

Fallolyckor är de vanligaste allvarliga arbetsolyckorna - cirka en tredjedel 2012 och 2013. Under vintern inträffar dubbelt så många arbetsskador till följd av fall utomhus.

52 procent av de allvarliga fallolyckorna leder till medicinsk invaliditet.

Män drabbas oftare av allvarliga fallolyckor än kvinnor. Risken är högst bland arbetare inom betong-, bygg- och anläggning.

Risken att drabbas av en allvarlig fallolycka är högst i Norrbottens och Jämtlands län, lägst i Stockholms län.

Källa: Afa Försäkring

TT