Färre influensavirus hos äldre änder

INRIKES

Miljö och natur. Äldre änder som drabbats av influensa har i genomsnitt färre virus än unga fåglar, visar en studie från Linnéuniversitetet. Något som överraskade Kalmarforskarna, som har analyserat mer än 26 000 avföringsprover.

"Vi tror att detta beror på att äldre fåglar har varit infekterade flera gånger tidigare, och att deras immunförsvar därför är bättre på att hålla nere infektionen", säger Neus Latorre-Margalef, doktor i mikrobiologi, i ett pressmeddelande.

Influensaviruset hos vilda änder är främst en mag-tarm-smitta och inte en luftvägsinfektion som hos människor. Normalt sett är influensavirus hos fåglar lågpatogent och ofarligt, men virus kan förändras till att bli högpatogent och orsaka stor skada hos tama fåglar. Det skedde exempelvis när Europa drabbades av fågelinfluensaviruset H5N1 åren 2005-2006.

Studien har publicerats i Applied and Environmental Microbiology.

TT