Billigare boendeform för flyktingbarn

INRIKES

Flyktingkrisen. Efter nyår kommer en ny och billigare boendeform för ensamkommande flyktingbarn. Ett bra alternativ för barnen, eller ett billigt sätt att lösa flyktingkrisen? Allt beror på hur urvalet görs, tycker experterna.

På onsdag fattas beslut om att inrätta de nya stödboendena som bland annat ska användas för ensamkommande flyktingbarn. Det är en enklare form jämfört med HVB-hemmen, där de flesta nu placeras, mindre personalkrävande och de boende ska få klara sig mer själva än på hem som inbegriper vård. Stödboendena har varit efterfrågade sedan länge av många, bland annat från kommunhåll.

Alla behöver inte vård

– Det behövs en ny placeringsform utifrån alla barns behov, inte bara ensamkommande flyktingbarn. Alla behöver inte vård eller behandling, säger Elisabeth Melin, handläggare på Sveriges kommuner och landsting.

Men det gäller att göra noggranna utredningar av vilka barn som kan tänkas passa för den nya boendeformen så inte vården tunnas ut, anser Katarina Munier, barnsamordnare på Socialstyrelsen.

– De som behöver mycket vård ska få det, säger hon.

Förslaget om de nya boendena har varit på gång länge. Socialstyrelsen har riktat kritik och uppgivit att inte alltför unga barn borde placeras i boenden med mindre tillsyn. Nu bedömer myndigheten att de nya boendeformerna ska riktas till äldre ungdomar från 18 år och efter individuell bedömning till yngre barn.

Barnens behov

Socialsekreterarna i kommunerna att välja vilka barn stödboendena passar för. Kruxet är att socialsekreterarna redan i dag är hårt ansträngda och Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin varnar för att systematiskt placera barn i den här nya boendeformen:

– Och barn får absolut inte delas upp i ett A- och ett B-lag, säger hon och påpekar att ensamkommande barn inte är en homogen grupp.

– Man måste lyssna på barnen. Vi är positiva till den här nya formen, men man måste bygga placeringen utifrån barnets behov snarare än vilka platser som är tillgängliga, säger Dahlin.

De nya stödboendena kan drivas både av kommuner och privata vårdbolag. Därför är det särskilt viktigt med kontroll och uppföljning, enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som får ansvaret att utöva tillsynen.

FAKTA

Stödboenden

De nya stödboendena är mindre resurskrävande än HVB-hemmen, som innefattar vård. Boendena behöver exempelvis inte ha personal på plats i lokalerna nattetid, däremot ska det gå att nå personal.

Boendena är framför allt till för äldre ungdomar.

Beslut om stödboenden tas av riksdagen den 16 december.

Stödboendena kan drivas av både kommuner och privata vårdbolag. För privata utövare krävs tillstånd från IVO, kommuner behöver bara göra en anmälan. Än har inga anmälningar eller ansökningar inkommit.

Källa: Socialstyrelsen och IVO

TT