Skadestånd efter vattensmitta

INRIKES

Hälsa. I 71 dagar behövde boende i Everödsområdet i Skåne koka sitt dricksvatten. I flera byar blev totalt 550 personer magsjuka under dagarna kring midsommar efter att dagvatten trängt in i vattenverket och förorenat dricksvattnet.

Nu står det klart att kommunen ska betala ut skadestånd till ett 80-tal drabbade personer som begärt ersättning på totalt 300 000 kronor. Hur stor ersättningen blir och vilka som har rätt till den är ännu inte klart, enligt ett pressmeddelande från kommunen.

Kommunens försäkringsbolag har dock kommit fram till att Kristianstads kommun har ett skadeståndsansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster.

TT