Måndag hela veckan bäst för sjuka

INRIKES

Forskning. Vilken veckodag man läggs in på sjukhus, opereras eller till och med föds kan påverka hur stor risken är att dö i förtid eller drabbas av komplikationer.

Många studier har visat på denna effekt - men vad beror den egentligen på? Och kan man göra något åt det?

Det brukar kallas "the weekend effect", "veckoslutseffekten" - det faktum att det verkar ha en viss betydelse för exempelvis överlevnaden vilken dag man opereras eller läggs in på sjukhus. För det är just mot slutet av veckan den här effekten slår in.

En av de senaste studierna på området, publicerad i den medicinska tidskriften BMJ, visar att barn som föds på helgen löper en något högre risk att dö den första levnadsveckan jämfört med barn som föds på vardagar. Forskarna, som tittat på över 1,3 miljoner födslar vid brittiska sjukhus, beräknar att dödsfallen skulle kunna minska med 770 varje år om dödligheten på helgerna skulle ligga på samma nivå som på tisdagar.

Lägre bemanning

En annan studie, publicerad i BMJ 2013, har tittat på över fyra miljoner planerade operationer vid brittiska sjukhus och risken att dö inom trettio dagar efter ingreppet. Där visade det sig att risken var 44 procent högre om ingreppet gjorts en fredag och 82 procent högre vid en helgoperation, jämfört med måndagar.

Så vad beror det då på, att det enligt vissa studier verkar som att det helt enkelt går lite sämre för dem som vårdas under slutet av veckan? I den första studien, om bebisarna, kunde forskarna inte göra någon koppling mellan utfallet och bemanningen på sjukhusen. Det är annars något som har lyfts fram som en möjlig förklaring, bland annat av forskarna i operationsstudien. De skriver att "vi vet att allvarliga komplikationer mest troligt tillstöter de första 48 timmarna efter en operation". Därför skulle man kunna förklara oförmågan att rädda en patient med de välkända problem som finns - att bemanningen ofta är lägre och att det finns färre experter på plats helgtid, resonerar forskarna. Karin Pettersson, docent och överläkare samt sektionschef på förlossningsvården på Karolinska sjukhuset, tror på den teorin.

– Så länge vi kommer ha en bemanning som inte är lika över dygnet, och det tror jag aldrig vi kommer kunna ha, så kommer tyvärr den här effekten kvarstå. Då är det vår uppgift att se till att den blir så liten som möjligt och inte leder till vårdskada, säger hon.

Trötta kirurger

De ovan nämnda studierna har tittat på kortsiktiga effekter. Men hur påverkas patienterna på lång sikt? Den frågan ställde sig Jesper Lagergren, professor i kirurgi vid Karolinska institutet och Kings College i London. Han undersökte därför hur överlevnaden under en femårsperiod efter operation för matstrupscancer påverkades av vilken veckodag ingreppet gjorts på.

– När man tar bort dödligheten som kan komma efter kort tid kvarstår resultaten, att för varje dag senare i veckan operationen görs, ju sämre prognos får patienten, säger Jesper Lagergren.

– Vår hypotes var att kirurgernas trötthet eller fokus var sämre i slutet av en arbetsfylld vecka, att man därför kanske gör något annorlunda under operationen än om man är utvilad, vilket gör att man i det långa perspektivet får en högre dödlighet i tumöråterfall. Det indikerar i alla fall den här studien, fortsätter han.

För kostsamt

Eftersom det är den enda studien i sitt slag kan man inte dra några kliniska slutsatser av den. Men om fler kommande rapporter skulle visa på samma resultat kan det vara dags att omorganisera planeringen av avancerad cancerkirurgi. Att mota undan veckoslutseffekten genom att ha full personalstyrka jämt är däremot inget Jesper Lagergren tror är möjligt.

– Att omstrukturera planerad kirurgi från en fredag till en måndag, det är görligt. Men att vi skulle kunna ha toppkompetens på alla sjukhus dygnet runt, året om, det tror jag inte går. Det kommer vi inte ha råd med i svensk sjukvård.

FAKTA

Studien om canceroperationer

1 748 personer som opererats för matstrupscancer mellan åren 1987 och 2010 ingick i studien, där man tittade på risken för dödlighet inom fem år efter operationen. Matstrupscanceroperationer är mycket komplicerade och tar i snitt 6,5 timmar att utföra.

Det visade sig att femårsdödligheten ökade med tretton procent för patienter som opererats en onsdag, torsdag eller fredag, jämfört med dem som fått sina ingrepp gjorda en måndag eller tisdag. För varje enskild senare dag i veckan operationen gjorts på ökade femårsdödligheten med 7 procent. Effekten kvarstår även när man räknar bort den dödlighet som kan uppstå en kort tid efter ingreppet.

Studien publicerades i tidskriften Annals of Surgery i november.

Planer finns på att göra en större studie över veckodagseffekten på alla typer av canceroperationer.

Källa: Läkartidningen, Jesper Lagergren.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM