Holm-biträde bestrider mordyrkande

INRIKES

Brott. "Rubriceringen är korrekt, påföljden är korrekt och utdömda skadestånd är korrekta"

Det konstaterar Tore Brandtler, målsägarbiträde för mördade Lisa Holms familj, i ett yttrande över den livstidsdömde Nerijus Bilevicius överklagan av tingsrättens dom.

Brandtler bestrider, liksom vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm, försvarets yrkande att 35-åringen ska frias från det uppmärksammade mordet på den 17-åriga flickan i juni i år.

I sitt överklagande har 35-åringens advokat Inger Rönnbäck bland annat pekat på möjligheten att sekundär DNA-överföring förekommer samt att det föreligger kontamineringsrisker. En åsikt som Tore Brandtler ställer sig frågande till i yttrandet till Göta hovrätt.

"De teorier försvararen framför och som ska förklara hur Bilevicius DNA påträffats på Lisa Holms kläder är av sådan art att de kan lämnas helt utan avseende", menar målsägarbiträdet.

TT