Svenska fiskare bröt mot EU-avtal

INRIKES

Brott. Två Göteborgsfiskare som hyrde ut fiskebåtar som olagligt trålat utanför Västsahara måste böta 4,5 miljoner kronor.

Det står klart sedan Högsta domstolen beslutat att inta ta upp fallet om grovt otillåtet fiske, varför hovrättens dom står fast.

Männen sägs ha tjänat 20 miljoner kronor på det otillåtna fisket, rapporterar P4 Göteborg.

Fisket bedrevs under 2007 och 2008 genom att de två männen hyrde ut sina svenskregistrerade fartyg till ett bolag med fiskerättigheter i marockanska vatten. Men enligt fiskeavtalet med Marocko från 2006 får EU-registrerade fartyg inte fiska där utan tillstånd från unionen, oaktat licenser från lokala myndigheter, enligt ett tidigare beslut i EU-domstolen.

TT