Vart tredje namn hämtat från naturen

INRIKES

Namn. Sugen på att byta till dig ett unikt och naturklingande namn?

Lindlund, Markestrand, Stamsten och Törnstig är fortfarande lediga.

Väljer du något av dem sällar du dig till en stor skara svenskar med "naturnamn" - namn där minst ena ledet knyter an till naturen eller djurvärlden. Namntypen är faktiskt vanligare än de som slutar på -son.

Var tredje svensk - 3,4 miljoner personer - heter saker som Björnfot, Lindberg och Ekman. Vanligast är det i några lappländska och västerbottniska kommuner där hela 60 procent har naturnamn. I Olofström i Blekinge är motsvarande andel 20 procent.

Mest i norr

Orsaken till de geografiska skillnaderna är troligen den förhållandevis stora inflyttningen till de nordligaste landskapen på 1700- och 1800-talen.

– Många flyttade upp från södra Sverige. Då antog man ofta ett efternamn, säger Katharina Leibring, namnforskare vid Institutet för språk och folkminnen.

Natur- eller borgarnamn började bli vanliga på 1700-talet. Många borgare valde då namn som anspelade på naturen eller deras ursprungsort, och under 1800-talets urbanisering blev det också vanligt att byta från -sonnamn i samband med att man flyttade från landsbygden.

Svensk specialitet

Svenskt efternamnsskick med de många naturnamnen är förmodligen unikt.

– Det är något som vi inte har... ja, inte i några andra länder egentligen. På kontinenten kunde man redan på medeltiden ärva sitt efternamn, och det gjorde vi inte Sverige på den tiden. I Tyskland och England har man många namn som är yrkesbeteckningar, och sådana är inte alls särskilt vanliga i Sverige, säger Leibring.

Hennes eget namn antogs på 1940-talet, då en namnbytarvåg gick genom landet. Eftersom så många hade -sonnamn uppmanades folk att byta till mer särpräglade namn.

Allra vanligaste naturnamnet är Lindberg, som bärs av 27 600 svenskar. Det är inte så konstigt: Lind- är det mest frekventa förledet och -berg det mest utbredda efterledet.

FAKTA

Vanligaste naturnamnen 2014

Källa: Statistiska centralbyrån

TT