Produktionsstopp för Oskarshamn 3

INRIKES

Energi. Elproduktionen i reaktor 3 i kärnkraftverket i Oskarshamn är tillfälligt nere sedan i natt sedan ett fel konstaterats vid ett kapacitetsprov på ett batteri i anläggningens reservkraftsystem.

– Det var en strömskena som blev spänningslös och då ska anläggningen stoppa med automatik, vilket den även gjorde. Vi tittar nu på orsaken till detta fel, säger Anders Österberg, informationschef på OKG, till TT.

Stoppet skedde strax före klockan fyra och det är ännu oklart när O3 kan återuppta driften.

TT