Id-kontroller får stöd i riksdagen

INRIKES

Politik. Regeringen får igenom förslaget om id-kontroller i riksdagen. Men M, L och KD vill inte att lagen ska gälla i tre år. Här får regeringen förlita sig på Sverigedemokraterna.

Det framgick när justitieutskottet justerade sitt betänkande i dag.

Centern och Vänsterpartiet röstar emot hela propositionen medan M, L och KD stödjer förslaget. Däremot reserverar de sig emot att den ska gälla i tre år och föreslår i stället sex månader.

"Klantigt hanterat"

– Det här är väldigt klantigt hanterat och därför en dålig produkt. Det logiska hade varit att göra lagen tillfällig i sex månader och sedan göra lagstiftningen bättre under tiden, säger justitieutskottets ordförande Beatrice Ask (M) till TT.

– Om det inte hade varit så angeläget att komma till skott, så hade vi begärt en återremiss, säger hon.

Riksdagen röstar om förslaget på torsdag och lagen träder i kraft på måndag den 21 december. Regeringen ska sedan utfärda föreskrifter som ska börja gälla den 4 januari. Från den dagen ska id-kontroller ske vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat.

Undanta barn

Föreskrifterna får gälla i högst sex månader och nya får meddelas tidigast två veckor efter att den tiden gått ut. Lagen i sin helhet ska gälla i tre år. Här ville M, L och KD i stället att lagen ska gälla i högst sex månader och att regeringen skulle vara skyldig att ompröva föreskrifterna varje månad.

Centern och Vänsterpartiet reserverar sig mot hela förslaget med motiveringen att det är en "synnerligen långtgående inskränkning av möjligheterna att söka asyl". De båda partierna ifrågasätter i en gemensam reservation om förslaget är förenligt med Sveriges internationella åtaganden.

Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig för att barn som reser med förälder som har id-handling ska undantas från id-kontroll.

TT