Schizofreni vanligast på rättspsyk

INRIKES

Sjukvård. Schizofreni är den vanligaste diagnosen bland personer som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Därefter kommer psykoser, följt av psykiska störningar som orsakats av droger och andra psykoaktiva substanser.

Antalet patienter som vårdas på rättspsyk har legat runt 1 600 de senaste åren. De flesta är mellan 25 och 34 år och 83 procent är män. Den vanligaste tvångsåtgärden är avskiljning, följt av fastspänning. Totalt 454 patienter blev föremål för avskiljning 2014, medan 166 spändes fast. Fyra män hölls fastspända i mer än 72 timmar.

Andra vanliga tvångsåtgärder är att ge medicin under fastspänning, samt inskränkt rätt att använda mobiltelefon och dator.

TT