Id-kontroller får stöd i riksdagen

INRIKES

Politik. Regeringen får igenom förslaget om id-kontroller i riksdagen. Men M, L och KD vill att lagen bara ska gälla i sex månader, något S och MP säger nej till.

Centern och Vänsterpartiet anser att förslaget är en inskränkning av möjligheterna att söka asyl och röstar emot hela propositionen. Enligt vad TT erfar kommer M, L och KD att avstå i huvudvoteringen om förslaget. I stället röstar de på en egen reservation som innebär ja till id-kontroller men att lagen bara ska gälla i sex månader och inte tre år som regeringen föreslår.

Nu spelar det inte någon roll, eftersom S och MP har majoritet för förslaget. SD stödjer det dessutom, även om de vill att lagen ska vara permanent och inte tidsbegränsad.

Klantigt hanterat

Moderaterna är kritiska till att regeringen inte har velat diskutera en kortare tid för lagen.

– Det här är väldigt klantigt hanterat och därför en dålig produkt. Det logiska hade varit att göra lagen tillfällig i sex månader och sedan göra lagstiftningen bättre under tiden, säger justitieutskottets ordförande Beatrice Ask (M) till TT.

Men justitieminister Morgan Johansson avfärdar kritiken.

– Det här kommer att gå igenom med bred majoritet och det är bra. Sen är jag rätt förvånad över moderaternas krumbukter. De lämnade klartecken till id-kontroller både före Lagrådets yttrande och efter. Vi har haft flera samtal, och inte vid något tillfälle lyftes frågan om tidslängden för lagstiftningen i de samtalen, säger Johansson till TT.

Från tårna

– Ask tar i från tårna. De besked partier lämnar till regeringen måste kunna hålla längre än en vecka, säger han.

Lagen träder i kraft på måndag den 21 december. Regeringen ska sedan utfärda föreskrifter som ska börja gälla den 4 januari. Från den dagen ska id-kontroller ske vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat.

Föreskrifterna får gälla i högst sex månader och nya får meddelas tidigast två veckor efter att den tiden gått ut. Lagen i sin helhet ska gälla i tre år.

Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig för att barn som reser med förälder som har id-handling ska undantas från id-kontroll.

FAKTA

Lagförslaget

Lagen ger regeringen befogenhet att i vissa fall vidta åtgärder för att upprätthålla lag och ordning eller skydda nationell säkerhet.

Regeringen får "vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet" utfärda föreskrifter om id-kontroller vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat.

Lagen träder i kraft den 21 december.

Regeringen har sagt att föreskrifter ska utfärdas som innebär att id-kontrollerna startar den 4 januari.

Källa: Regeringen

TT