Pensionsprognoser visar fel

INRIKES

Ekonomi. Pensionsprognoserna i de orange kuverten visar fel. Bara några år före pensioneringen kan avvikelsen vara fem procent eller mer, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

– En prognos kan inte förväntas ha perfekt precision, men avvikelser på över fem procent mot slutet av arbetslivet kan vara problematiska för enskilda, säger Marcela Cohen Birman, en av författarna till rapporten.

Enligt Marcela Cohen Birman motsvarar den genomsnittliga avvikelsen ungefär 500 kronor i månaden, eller 6 000 kronor på ett år.

– För den enskilda individen kan det ha ganska stor påverkan, särskilt om man har en låg pension. Har man högre pension är man kanske inte lika känslig för den här typen av avvikelser, säger Catarina Eklundh Ahlgren, vikarierande generaldirektör för ISF.

Rapporten visar att det varit vanligare att pensionen överskattas än underskattas under den studerade perioden. Träffsäkerheten varierar kraftigt mellan åren, bland annat beroende på hur den svenska ekonomin utvecklas och hur priserna förändras.

– Man behöver vara medveten om att uppgifterna i det orange kuvertet är en prognos. Som blivande pensionär är det viktigt att tänka på att det inte är exakta belopp som står där, säger Catarina Eklundh Ahlgren.

FAKTA

Pension - så funkar det

Pensionen utgörs av flera delar. I botten finns den allmänna pensionen som består av inkomstpension och premiepension. Storleken påverkas av bland annat inkomst och tjänsteår. Premiepensionsdelen påverkas också av den enskildes val av kapitalplacering.

Till den allmänna pensionen kommer eventuell avtalad tjänstepension och eget pensionssparande.

Den totala pensionen, allmän pension plus tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande, var i snitt 19 000 kronor i månaden 2013.

Totalt i år skickas 6,8 miljoner årsbesked (orange kuvert) ut.

Källa: Pensionsmyndigheten

TT