Sverige slipper ta EU-flyktingar

INRIKES

Flyktingkrisen. Regeringen får vänta på svar på sitt nödrop om att andra EU-länder ska ta emot asylsökande från Sverige.

Däremot slipper Sverige ta emot flyktingar ur EU:s omfördelningssystem.

Sverige åtog sig i september att ta emot drygt 5 800 flyktingar från Italien och Grekland, men befrias nu från det löftet. EU-kommissionen föreslår att inga asylsökande ska omfördelas till Sverige under ett år.

– Det är bra att vi fått det på plats. Det skulle ju vara ologiskt med omfördelningen om vi skulle börja ta emot i andra änden från andra länder, säger migrationsminister Morgan Johansson (S) till TT.

För drygt en månad sedan skickade regeringen en begäran till EU-kommissionen om att andra EU-länder ska hjälpa till att ta emot asylsökande från Sverige. Enligt uppgift till TT ska frågan diskuteras på EU-toppmötet i Bryssel senare i veckan och ett beslut väntas först efter de samtalen.

– Vi utgår nu från att kommissionen står fast vid de utfästelser som gjordes för två veckor sedan, säger Morgan Johansson.

Rädd för snöbollseffekt

Då var EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos på besök i Stockholm och lät positiv till den svenska begäran.

På tisdagen var han mer luddig i sina utfästelser.

– Om vi börjar ge vårt tillstånd till medlemsländerna att stå utanför omfördelningsprogrammet så riskerar vi att få en snöbollseffekt, och många andra länder kommer att be om detsamma, säger han till TT på en presskonferens i Strasbourg.

– Vår avsikt är att hjälpa Sverige. Sverige är inte ensamt just nu. Vi ska hitta sätt att hjälpa landet. Men inga beslut har fattats ännu om antalet.

Trög fördelning

Sveriges nödrop till EU-kommissionen innehöll inte någon siffra för hur många som regeringen vill ska omfördelas från Sverige. Av de totalt 160 000 som länderna i september tog beslut om att omfördela skulle 54 000 ha tagits från Ungern. Men eftersom Ungern inte vill delta i systemet så är det fritt fram för andra länder att ansöka om avlastning ur den ungerska kvoten.

Hittills har dock systemet fungerat mycket trögt. Bara drygt 180 av de 160 000 har omfördelats. Därför är frågan vad ett besked om omfördelning från Sverige är värt i praktiken.

FAKTA

Därför får Sverige en paus

EU-kommissionen hänvisar till den kraftiga ökningen av antalet asylsökande i sitt förslag om att Sverige ska undantas från EU:s omfördelningssystem.

Enligt EU:s statistikmyndighet Eurostat kom 11 735 människor som sökte asyl i Sverige i augusti. I september mer än fördubblades antalet till 24 261 asylsökande. I oktober steg siffran med ytterligare 60 procent till 39 055 personer.

Förslaget från EU-kommissionen måste godkännas av ministerrådet, det vill säga EU-länderna.

Källa: EU-kommissionen

TT