Klart med enklare HVB-regler

INRIKES

Flyktingkrisen. För att klara av kommunernas akuta boendebehov för ensamkommande barn och unga har Socialstyrelsen beslutat om tillfälliga undantag från föreskrifterna om hem för vård eller boende (HVB).

Ett undantag gäller bemanningen i HVB-verksamheterna. När barnen inte är där, utan till exempel i skolan, behöver personal inte finnas på plats i lokalerna. Det görs också undantag från kravet på högskoleutbildning för HVB-föreståndare.

Under 2015 väntas cirka 30 000 ensamkommande barn och unga söka asyl i Sverige. De tillfälliga regeländringarna träder i kraft den 1 januari. Socialstyrelsen ska vara klar med sin översyn av HVB-föreskrifterna i sin helhet senast den 1 april nästa år.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM