Gen koppas till bipolär sjukdom

INRIKES

Medicin. Svenska forskare har funnit en gen som kan kopplas till psykoser och svåra minnesproblem. I förlängningen kan upptäckten leda till nya mediciner för dem som lider av bipolär sjukdom.

Det är sedan tidigare känt att både schizofreni och bipolär sjukdom (tidigare manodepressivitet) i stor utsträckning är ärftliga sjukdomar. Forskningen har också identifierat vissa gener som ökar risken att insjukna, men de kan bara delvis förklara var vissa blir sjuka, andra inte.

Ett steg framåt

Den nya studien kan dock koppla en bestämd gen till biokemiska förändringar och vissa symtom hos dem som lider av bipolär sjukdom, vilket är nytt.

– Det är i alla fall ett steg framåt. Vad vi har gjort är att vi har försökt att beskriva hela kedjan och vilka biologiska mekanismer den här genen är inblandad i, säger Mikael Landén, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska institutet i Solna.

Tillsammans med kolleger vid Sahlgrenska akademin i Göteborg är han ansvarig för studien, där ett 70-tal personer med bipolär sjukdom deltagit.

Ofta lång tid

Förhoppningen är att de nya rönen ska leda till nya läkemedel som kan lindra symptomen hos dem som har den speciella genen. Men vägen dit kan vara lång. I bästa fall kan man hitta en medicin som redan är i bruk mot andra åkommor.

– Det finns ju redan i dag väldigt många läkemedel som påverkar immunsystemet. Vi hoppas att andra forskare ska titta på våra upptäckter och tänka så här: Ah, vi har ju ett läkemedel som griper in i precis den här mekanismen, så låt oss pröva det, säger Mikael Landén.

Forskarna bakom studien tror att de nya rönen också kan ha betydelse för dem lider av andra psykossjukdomar, till exempel schizofreni.

FAKTA

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom karakteriseras av växling mellan maniska och depressiva episoder, som kommer allt oftare med åren. Obehandlad varar varje episod i genomsnitt ett halvt år och följs av ett symtomfritt intervall under några månader till flera år.

Källa: Nationalencyklopedin

TT