Förtroende för forskning ökar

INRIKES

Forskning. Svenskars förtroende för forskning ökar. Fyra av fem anser att den vetenskapliga och tekniska utvecklingen gör livet bättre för en vanlig människa.

Förtroendet för forskare och tilltron till forskningens möjligheter ökar. Den ideella föreningen Vetenskap och allmänhet genomför årligen en opinionsundersökning för att ta tempen på svenskarnas inställning till vetenskap. Årets barometer visar en ökning av andelen svenskar som tycker att den vetenskapliga utvecklingen gör livet bättre för vanliga människor.

I årets undersökning avgav 78 procent av de tillfrågade svar som visar en positiv inställning till vetenskap och hela 84 procent anser att den tekniska utvecklingen har förbättrat vardagen under de senaste 10-20 åren. Motsvarande siffror förra året var 74, respektive 80 procent.

Personer med högskoleutbildning har en mer positiv inställning till forskning och forskare jämfört med dem med lägre utbildning. Boende i storstäderna är mer positiva till en karriär som forskare än de som bor i glesbygdskommuner och fler män än kvinnor uppger att de inte skulle rekommendera någon att satsa på forskning.

Intressant nog har andelen som skulle rekommendera någon de känner att arbeta med forskning minskat jämfört med år 2009. Då angav 74 procent att de skulle rekommendera en forskningskarriär till någon de kände. I dag har den siffran sjunkit till 64 procent.

TT