"Utred om staten ska behålla SJ"

INRIKES

Transport. Regeringen bör utreda om det är lämpligt att långsiktigt behålla det statliga ägandet i SJ, Green Cargo, Jernhusen och Infranord. Det föreslås i den stora utredningen om järnvägen som läggs fram i dag.

Utredningen, som bland annat handlar om järnvägens organisation, underhåll och framtida utveckling, tillsattes 2013 under Alliansregeringen efter krav från den dåvarande oppositionen. Den nuvarande S-MP-regeringen lade till direktivet att Trafikverket ska ta det samlade ansvaret för järnvägsunderhållet.

Men i ett delbetänkande som lades fram i våras slog utredaren Gunnar Alexandersson fast att underhållet inte kan förstatligas. Trafikverket saknar den nödvändiga kunskapen, ansåg han.

I slutbetänkandet i dag föreslår han alltså också att regeringen bör utreda om staten ska behålla SJ och Green Cargo.

– Det är många frågor som inte har hanterats på ett ordentligt sätt när det gäller tågtrafiken. Det har skapat låsningar och problem på marknaden. Det här är tänkt att leda till en bättre järnväg för såväl godstransportsköpare som resenärer, säger Gunnar Alexandersson om sitt slutbetänkande.

Han föreslår också att staten inte bör påbörja förhandlingar med kommuner och regioner om medfinansiering av höghastighetsjärnvägar förrän det är klart vad de nya stambanorna ska användas till.

Valet av utredare har fått kritik från både fack och socialdemokrater, som kallat honom avregleringsivrare och ex-lobbyist. Ekonomen Alexandersson har tidigare bland annat varit vice vd i branschföreningen Tågoperatörerna.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM