Expert: "Ingen större insats"

INRIKES

Politik. Stefan Ring, militärstrategisk expert och lärare på Försvarshögskolan, är inte förvånad över utformningen av regeringens paket till den franska kampen mot IS.

– Det här är definitivt ingen större insats och det finns nog flera faktorer som lett till den här lösningen. En faktor är utvecklingen i närområdet. Försvarsminister Peter Hultqvist har betonat att det nationella försvaret är prioriterat och att internationella insatser kommer i andra hand. Om man skulle skicka en Jas-division till Syrien för spaningsinsatser så skulle det bli en hård påfrestning på det svenska flygvapnet.

Kostnaderna för att skicka en sådan division (8 plan) med alla former av stöd skulle bli mycket hög och anslaget för internationella insatser är i princip slut, påpekar Stefan Ring.

Han är övertygad om att regeringen i kontakterna med andra länder påpekat att Sverige redan tagit ett stort ansvar för konflikten i Mellanöstern.

– Regeringen argumenterar säkert att Sverige redan tagit en väldigt stor del av flyktingströmmarna och att Sveriges satsning på humanitära insatser har varit mycket större än Frankrikes och USA:s.

TT