Oppositionen sågar regeringens plan

INRIKES

Politik. Regeringen säger nej till att skicka Gripenplan till Mellanöstern och erbjuder istället Frankrike transportflyg i Afrika.

Det är alldeles för lite, hävdar oppositionen.

Allianspartierna ville att Frankrike skulle erbjudas Gripenplan. Det säger regeringen nej till.

– De viktigaste skälen är att än så länge är detta en folkrättslig gråzon. Det kan förändras om det kommer ett väldigt tydligt FN-mandat. Men än så länge är det inte folkrättsligt utklarat, säger utrikesminister Margot Wallström.

Försvarsminister Peter Hultqvist stänger dock inte dörren helt för en framtida insats med Gripen.

– Jag utesluter inte något och pekar inte ut något, vi kommer följa utvecklingen.

Enig opposition

Oppositionen är tämligen enig i sin kritik.

– Regeringen går fram med ett eget förslag och vi tycker det är otillräcklig, vi ville ha en nivå med militär substans, till exempel med stridsplan, säger moderaternas talesperson Hans Wallmark.

Även Liberalernas talesperson Allan Widman är besviken.

– Det regeringen erbjuder är så begränsat att det inte behövs något stöd i riksdagen, säger han till TT.

– Jag tror att det här är en besvikelse för Frankrike.

– Det är ett minimalistiskt beslut som är alldeles för begränsat, säger Kerstin Lundgren (C).

Rejält bidrag

Paketet som Sverige ska erbjuda har dock, enligt Margot Wallström, fått en positiv respons av den franska ambassadören. Framförallt erbjuds militärt transportflyg. Sverige har i dag tillgång till 160 flygtimmar inom ramen för det internationella så kallade SAC-samarbetet för strategiska flygtransporter i Afrika. Av de timmarna vill Sverige erbjuda mellan 50 och 100 timmar till Frankrike.

Dessutom ska Sverige våren 2017 skicka ett Herkulesplan för Minusma-insatsen i Mali. I paketet ingår också ett par extra stabsofficerare till Minusma och att regeringen undersöker om svenskt deltagande i EU:s utbildningsinsatser för soldater i Mali kan utökas.

Totalt beräknas paketet kosta 40 miljoner kronor och Margot Wallström beskriver det som "ett rejält militärt bidrag". Som jämförelse kan dock nämnas att den svenska insatsen i Mali enligt regeringens proposition från i mars beräknas kosta 660 miljoner kronor i år.

Svenska vapen

Wallström uppger dessutom att Frankrike har begärt att få använda svenskt förvarsmateriel. Det måste dock prövas enligt svensk vapenexportlagstiftning.

– Vi kan inte gå in på exakt vad det är, säger Wallström.

– Vi tänker oss också att vi ska pröva detta nästa år och se hur det fungerat och se om det behövs ytterligare svenskt stöd, säger Wallström.

Nej till Gripen

Enligt Margot Wallström har inte Frankrike framfört uttryckligt att just Gripenplan skulle vara ett önskemål. Hon beklagar att enigheten mellan regeringen och Alliansen sprack just på den punkten.

TT: Har regeringen också vägt in risken för terrorhot mot Sverige när stödet till Frankrike utformats?

– Det är klart att man måste göra en säkerhetsbedömning, för det kan ju handla om både de vi skickar i farans väg och det handlar också om att man måste ta in sådana bedömningar. Det gör vi med hjälp av våra säkerhetstjänster, säger Wallström.

TT