Polisregister över romer granskas

INRIKES

Samhälle. Polisen har i nästan ett års tid kartlagt romska tiggare som befinner sig i Sverige. Uppgifterna har sedan lagts in i ett register. Nu inleder Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden en granskning om registret.

Polisen har i nästan ett års tid samlat in uppgifter om romska tiggare som befinner sig i Sverige, uppger Ekot i Sveriges Radio. Enligt nyhetsprogrammet hävdar polisen att det finns tillstånd för registret, men man vill varken lämna ut beslutet eller berätta vad som registrerats.

Men Ekot har tagit del av en instruktion som skickats ut till poliser i hela landet, där de uppmanas att vid kontakt med tiggare fotografera deras id-handlingar och ställa frågor om bland annat inkomst, om de tigger under tvång och om de betalar för sin plats.

Flera polisregioner i landet har sedan skickat in uppgifterna till centrala underrättelsetjänsten, där de lagrats i ett register.

"Alltid funnits rättslig grund"

Enligt polisens presschef Fredrik Wallén handlar det inte om ett register, utan han vill i stället kalla det för en uppgiftssamling. En samling uppgifter som ingår i ett större arbete som syftar till att hitta offer för misstänkt människohandel, förklarar han.

– Om vi har intervjuat människor så har det alltid funnits rättslig grund. Som i situationer där vi har anledning att kontrollera människor, till exempel vid misstanke om att någon är utsatt för brott. Det är inte så att vi springer runt och intervjuar folk, säger Fredrik Wallén till TT.

En granskning är inledd

Myndigheten Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (Sin) har beslutat att inleda en granskning kring uppgifterna om registret.

– Nämnden tyckte att det fanns anledning att titta närmare på den eventuella personuppgiftshandlingen som kan ha skett i det här fallet, säger Ulrika Söderqvist, enhetschef för personuppgiftsbehandling på Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Myndigheten har bland annat till uppgift att ha tillsyn över polisens behandling av personuppgifter.

– I det här fallet känns det viktigt för nämnden att kontrollera om det finns uppgifter om etnicitet och andra känsliga personuppgifter i registret, säger Ulrika Söderqvist.

Oro för missbruk av register

Människorättsorganisationen Civil Rights Defenders företräder elva personer som registrerades av Skånepolisen. Robert Hårdh, jurist och chef för organisationen, berättar att de ser positivt på att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden nu ska utreda ärendet.

– Det är viktigt att polisen förklarar vad syftet med det här registret är och vad det innehåller. Syftet verkar vällovligt men det ger samtidigt rätt vida ramar. Det finns en välgrundad skepticism mot myndigheter bland romer, inte minst mot polisen. Det finns en oro för polisregister och missbruket av register, säger Robert Hårdh.

FAKTA

Skånepolisens romregister

Tidigare har Skånepolisens olagliga register över romer uppmärksammats. Det var 2013 som Dagens Nyheter avslöjade att polisen upprättat ett register över 4 000 romer.

Justitieombudsmannen (JO) har riktat allvarlig kritik mot registret och Justitiekanslern (JK) beslutade att alla som ingick i registret har rätt till 5 000 kronor i skadestånd.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM