Mindre havskräftor får fiskas

INRIKES

Fiske. Fisket efter havskräfta får fördubblas i Skagerrak och Kattegatt nästa år, enligt den överenskommelse EU:s fiskeministrar gjort om kvoter för 2016. Men orsaken är inte att bestånden växt. I stället är det minimimåttet som ändras, så att kräftorna som landas bara behöver vara 10,5 centimeter långa.

– Det har varit en stor diskussion om detta. Man har haft 13 centimeter tidigare. Nu kommer det förmodligen att landas fler småkräftor, säger Bengt Kåmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

– I Nordsjön är minimimåttet är 8,5 centimeter. Regeln om 13 centimeter har mest varit en marknadsanpassning, säger Kåmark.

I förra veckan beslutade EU i förhandlingar med Norge om en kraftig ökning av räkfisket i Skagerrak och Kattegatt, eftersom bestånden ökat.

Fiskeministrarna beslöt också att höja kvoten för torsk som bifångst i Kattegatt.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM