Sommarskola gjorde 1 300 behöriga

INRIKES

Utbildning. Några veckor i skolbänken i somras var extra väl investerad tid för drygt 1 300 niondeklassare, eftersom de blev behöriga till gymnasieskolan. De som klarade nålsögat utgjorde 44 procent av alla niondeklassare som undervisades i sommarskola, enligt Skolverket. Det är en något högre andel jämfört med föregående år.

Totalt 16 000 elever i årskurs 6-9 och i den inledande mattekursen för gymnasieskolans yrkesprogram gick i lovskola finansierad med statliga medel under 2015. Från och med nästa år kan elever i hela gymnasieskolan få en andra chans i lovskola.

TT