Nej till transplantation i Stockholm

INRIKES

Medicin. Hjärttransplantationer kommer fortsatt att göras enbart på två platser i landet.

Stockholms läns landsting fick åter igen nej på sin ansökan.

Ett 60-tal hjärttransplantationer genomförs årligen i Sverige, hälften i Lund och hälften i Göteborg. De två landstingen kommer att ha fortsatt ansvar då rikssjukvårdsnämnden på onsdagen beslutade att säga nej till Stockholms ansökan.

– Det var starka ansökningar men avgörande faktorer var att erfarenhet saknas i Stockholm kring att utföra transplantationer på barn liksom medfödda hjärtmissbildningar. Det påtalades som en viktig aspekt av de tre internationella experter som anlitats, säger vice ordförande vid Rikssjukvårdsnämnden, Lennart Christiansson till TT.

För Stockholms läns landsting är beskedet ett nytt bakslag. För fem år sedan sökte man och fick även då nej, ett beslut som överklagades utan resultat.

Farhågor har förts kring att dela upp transplantationerna på tre instanser då det skulle kunna försämra kvalitén. Frågeställningen rörde nu om att låta enbart ett landsting ha huvudansvaret.

– Diskussionen har förts kring hur många utförare det kan vara på det lilla patientantal det rör sig om och om det är fullt möjligt att bedriva verksamheten på ett centrum men utifrån aspekter av sårbarhetsskäl är det en säkerhet att ha två utförare, säger Lennart Christiansson.

Beslutet sträcker sig nu fram till och med årsskiftet 2021/22.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM