"Utred om staten ska behålla SJ"

INRIKES

Transport. Regeringen bör undersöka om staten ska behålla SJ.

I stället ska Sverige ta efter Storbritannien med en rad olika aktörer inom tågnätet.

Det föreslås i utredningen kring järnvägens organisation.

I slutbetänkandet på 468 sidor läggs en rad olika förslag fram på förändringar. Efter tidigare delbetänkande om att järnvägsunderhållet inte kan förstatligas går nu slutbetänkandet på samma linje.

Ett av de mera kontroversiella förslagen är att regeringen bör utreda hur lämpligt det är att behålla statligt ägande i bland annat SJ och Green Cargo.

Ta steg tillbaka

– Det är dags att fundera på om man även ska vara aktiv som olika operativa bolag eller om ska man ta ett steg tillbaka, säger utredaren Gunnar Alexandersson till TT.

Förslaget liknar Alexandersson vid den modell man har i Storbritannien där privatisering av järnvägstrafiken skedde under 90-talet och som även är på gång i Norge.

– Det här görs redan nu på några få linjer i Sverige, till exempel Norrlandstrafiken. Här talar vi om en mera generell modell för hela trafiknätet. Man ska kunna ställa likartade krav på alla aktörer och inte ha en speciell behandling av SJ, säger han om potentiella positiva effekter.

Förändringen i just Storbritannien har dock omgärdats av en rad problem, bland annat en svår olycka som skedde 2000 med 170 skadade och fyra dödsfall.

– De har haft problem på infrastruktursidan och även en annan prisutveckling än vad vi sett i Sverige men det finns bra och dåliga sidor. Jag tror vi kan ta tillvara på av de bra och utveckla de andra, säger Gunnar Alexandersson.

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) som tog emot utredningen vill inte uttala sig ännu om staten ska behålla SJ.

Flera aspekter

– Det tar vi inte ställning till nu. Det finns flera aspekter av statligt ägande och det är en sådan sak som verkligen behöver utredas med för- och nackdelar, säger hon.

Gunnar Alexandersson påpekar att mycket fungerar väl inom svensk tågtrafik men att återkommande förseningar svärtar ned.

En sammanställning som TT gjort visar att fram till sista november i år var ungefär vart fjärde långdistanståg försenat. Siffran ger i så fall inga förbättringar jämfört med de tre senaste åren.

– Svensk tågtrafik mår bättre än sitt rykte men inte tillräckligt bra. Det finns alldeles för stora kvalitetsbrister, säger Anna Johansson som själv åkte tåg så sent som i tisdags.

TT: Kom tåget fram i tid?

– Nej, inte den här gången. Vi var en halvtimme försenade.

FAKTA

Några av utredarens förslag

Staten bör inte påbörja förhandlingar med kommuner och regioner om medfinansiering av höghastighetsjärnvägar förrän det finns ett tydligt ställningstagande om vad de nya stambanorna ska användas till.

Regeringen bör utreda om det är lämpligt att långsiktigt behålla statligt ägande i SJ AB, Green Cargo, Jernhusen och Infranord.

En större översyn av järnvägslagsstiftningen bör göras.

Transportstyrelsen bör för förstärka sitt säkerhetsarbete på järnvägen.

TT