Inrikesnotiser onsdag

INRIKES
FAKTA

SAS lyfter - ökar spartempot

Ekonomi. Flygbolaget SAS resultat lyfter ordentligt. Det gör aktien också. Men mer besparingar väntar när konkurrensen bedöms öka.

– Vi gläds i dag över ett kraftigt förbättrat resultat, säger vd Rickard Gustafson.

Han pekar på att bolaget lyckats attrahera passagerare och få dem att flyga mer frekvent med just SAS. Det låga priset på bränsle har också bidragit.

Det rullande sparprogrammet på runt tre miljarder kronor fram till 2017 fortsätter att ticka på, men lite för långsamt hittills tycker Gustafson.

– En miljard i år, jag är lite besviken på det, vi måste höja tempot. (TT)