Oklart hur miljarder påverkat vården

INRIKES

Psykiatri. De senaste 20 åren har stora summor lagt på psykiatrisatsningar. Framsteg har gjorts på flera områden, men det återstår fortfarande stora utmaningar samtidigt som nya har tillkommit. Det framgår av en utredning som myndigheten Vårdanalys gjort på uppdrag av regeringen.

16 miljarder kronor har tillförts under perioden. Det är i stor utsträckning oklart hur patienterna direkt påverkats av satsningarna eftersom målen varit otydliga och svåra att följa upp. Psykisk ohälsa har ökat och samhällskostnaderna är stora.

Det finns även positiva effekter, som att situationen för personer med psykisk ohälsa synliggjorts.

TT