Kriminalvården får allvarligt kritik

INRIKES

Kriminalvården. Chefsjustitieombudsmannen riktar allvarligt kritik mot Kriminalvården för brister i brottsofferslussarna, som ska skydda brottsoffer.

Slussarna hanterar mycket känslig information som också berör personer utanför kriminalvårdsanstalter. Men det finns stora skillnader i hur de utför sina uppdrag i olika delar av landet, bland annat för att det inte finns någon central styrning.

Enligt chefs-JO är det nödvändigt att myndigheten formulerar vilket uppdrag brottsofferslussarna ska ha och hur de ska arbeta med detta uppdrag.

TT