Polisen saknar kunskap om IT-brott

INRIKES

Brott. Anmälningarna av IT-brott ökar kraftigt men polis och åklagares förmåga att utreda brotten brister. Många utredningar skrivs av utan utredning, visar en granskning som Riksrevisionen har gjort.

Myndigheten tycker att mer utbildning behövs för att IT-relaterade ska kunna handläggas bättre.

"Det är viktigt för förtroendet för rättsväsendet att polis och åklagare förmår utreda dessa brott på ett effektivt sätt", skriver riksrevisor Margareta Åberg i ett pressmeddelande.

Man menar också att en ökad grad av specialisering i utredningarna kan bidra till förbättringar. Fler brott skulle kunna klaras upp med ett annat arbetssätt.

Det tar ofta alldeles för lång tid innan en polisutredning inleds och det leder till att många digitala bevis hinner försvinna, konstaterar Riksrevisionen.

TT