SFI ska bli mer yrkesinriktat

INRIKES

Politik. Svenska för invandrare (SFI) ska inriktas på att få att nyanlända i jobb, rapporterar Aftonbladet.

Regeringen sätter av pengar till 2 000 platser för nyanlända som ska utbildas till bristyrken.

– Om vi får de nyanlända att få dessa kompetenser så kan de också snart bli nyanställda. Vi vet att yrkesutbildningar ger jobb, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) till tidningen.

Satsningen från regeringen innebär att 100 miljoner kronor läggs på SFI-platser inom den kommunala yrkesutbildningen. Detta ska leda till att blir möjligt att kombinera studier i svenska språket med utbildning till yrken som exempelvis elektriker eller undersköterskor.

TT