Större andel tog gymnasieexamen

INRIKES

Utbildning. Andelen elever som klarar av att ta gymnasieexamen på de tänkta tre åren har ökat något. I våras var det 73,7 procent som tog examen, jämfört med 71,4 procent ett år tidigare. En orsak är att andelen som klarar den grundläggande mattekursen har ökat, enligt Skolverket. Förbättringen märks på både yrkes- och de högskoleförberedande programmen.

Som tidigare är sambandet mellan föräldrarnas utbildningsnivå och gymnasieresultat stark: Bland elever med högskoleutbildade föräldrar tog 75 procent examen, jämfört med knappt 63 procent för dem med gymnasieutbildade föräldrar och 34 procent för dem med föräldrar med utbildning på grundskolenivå.

Kravet för en gymnasieexamen är att ha godkända betyg i 2 250 av 2 500 poäng. Vissa kurser i matematik, svenska och engelska måste ingå i de godkända betygen.

TT