Jättegrottor på Antarktis kartläggs

INRIKES

Vetenskap. Den största är lika stor som Frankrike. Nu ska Antarktis enorma isgrottor kartläggas närmare.

– Förhoppningen är vi ska kunna skicka in en obemannad ubåt inom några år, säger forskaren Anna Wåhlin.

Det är i gränslandet mellan kust och hav, när glaciärernas frusna färskvatten når det salta havsvattnet, som isgrottorna på Antarktis uppstår. Iskolosserna agerar samtidigt som en propp för ismassorna på land, berättar Anna Wåhlin, professor vid Göteborgs universitet.

– Runt Antarktis kuster finns en stor area med stora flytande, glaciärer med isgrottor under sig. Den största är lika stor som Frankrike, säger hon.

– De är väldigt viktiga. De hindrar ismassan som finns på Antarktis från att åka ut i havet, så om man tar bort dem ökar farten på den is som finns uppe på kontinenten.

Det mesta om grottorna, med ett tak av hundratals meter tjock is, är ännu okänt. Men sedan några år pågår ett mätprojekt med bland andra svenska forskare. Några av Anna Wåhlins kollegor har redan gett sig iväg för nästa expedition. Själv åker hon på julaftons morgon för att sedan bo två månader ombord på en sydkoreansk isbrytare tillsammans med ett 40-tal andra polarforskare.

Målet är att inom några år kunna skicka in en obemannad ubåt för att utforska grottorna inifrån.

FAKTA

Antarktis

Antarktis, land- och havsområdena kring Sydpolen, är till skillnad från Arktis en riktig kontinent med en landmassa som ligger ovanför havsytan. Landytan uppskattas till omkring 14,2 miljoner kvadratkilometer, vilket innebär att Antarktis är större än Europa.

Kontinenten är till 98 procent täckt av is.

Kontinenten delas av de Transantarktiska bergen i en västlig och en betydligt större östlig del. Den högsta punkten är det drygt 5 000 meter höga berget Mount Vinson. Antarktis omges av Antarktiska oceanen.

Källa: Nationalencyklopedin

TT