Klart med miljarder för asylkostnad

INRIKES

Flyktingkrisen. Regeringen slår nu i regleringsbrev fast hur 9,8 miljarder kronor till kommuner och landsting ska fördelas, för att täcka ökade kostnader för asylmottagandet. Pengarna ska betalas ut omgående eftersom de avser 2015. Men de får även användas 2016.

Av pengarna går 8,3 miljarder till kommunerna och 1,5 till landstingen. Pengarna fördelas utifrån hur många asylsökande och nyanlända som en kommun tagit emot i förhållande befolkningen. Men också efter hur många som är barn respektive vuxna.

TT