Id-kontroller införs efter nyår

INRIKES

Flyktingkrisen. Den 4 januari införs id-kontroller på tåg, bussar och färjor till Sverige. Riksdagen antog på torsdagen den omdebatterade lagen. Två miljöpartister och en socialdemokrat valde att inte stödja regeringen.

Röstsiffrorna blev 175 för och 39 mot. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna röstade för lagen. Centerpartiet, Vänsterpartiet och en miljöpartist röstade emot medan Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna avstod till förmån för en lag som bara gäller i sex månader.

Den ende miljöpartist som röstade emot regeringens förslag var Rasmus Ling från Malmö. Ytterligare en, Carl Schlyter, lade ner sin röst, vilket även socialdemokraten Sara Karlsson gjorde.

Barn undantas

Enligt justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) måste regeringen agera för att få ned antalet asylsökande, vilket kommer att ske med id-kontrollerna, enligt Johansson. Men det hotar inte asylrätten, anser han.

– Alternativet är inte att de asylsökande måste återvända till krig, utan de kommer att kunna söka asyl i andra länder, sade han.

Kravet på id-kontroller ska inte gälla barn som kommer med föräldrar som har id-handlingar.

Centerns Johan Hedin och Vänsterpartiets Torbjörn Björlund argumenterade mot lagen.

Hotar region

– Med det här förslaget kommer vi inte att kunna uppfylla konventionen om asylrätten. Det är ytterst allvarligt. Vi har påbörjat en stängning av gränserna i EU, sade Torbjörn Björlund (V).

– Förslaget om id-krav och tillhörande kontroller hotar att slita isär en välintegrerad region och hota en viktig arbetsmarknad, sade Johan Hedin (C).

De borgerliga partierna förutom Centern röstade för införande av id-kontroller men för en tidsbegränsad lag om högst sex månader. Justitieutskottets ordförande Beatrice Ask (M) kritiserade framtagandet av lagen.

– Så här får inte lagstiftningsarbete gå till, sade hon.

Facklig kritik

Morgan Johansson anklagade de borgerliga för att "spela teater". Några förslag om tidsbegränsning framfördes aldrig i samtalen med regeringen, hävdade han.

– Jag tycker att det är viktigt att vi ska kunna lita på varandra och att besked håller längre än en vecka, sade Johansson.

Lagen får hård kritik från fackförbundet Kommunal.

– Våra medlemmar ska inte utföra arbetsuppgifter som vi anser myndigheter ska utföra. De har varken utbildning, befogenhet eller kompetens att utföra den här typen av kontroller, sade enhetschefen Johan Ingelskog till TT.

FAKTA

Lagen om id-kontroller

Lagen ger regeringen rätt att "vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet" införa id-kontroller på tåg, buss och passagerarfartyg till Sverige.

Lagen träder i kraft den 21 december och regeringen har aviserat föreskrifter om id-kontroller till den 4 januari.

Det blir transportörerna som ska ansvara för id-kontrollerna. Sanktionsavgifter ska införas.

Föreskrifterna får bara gälla i sex månader. Sedan kan regeringen förlänga dem efter två veckor.

Källa: Regeringen

TT