Torskfiske kan fortsätta trots stopp

INRIKES

Fiske. Hållbarhetsmärkningen av torsk från Östersjön stoppas i 90 dagar. Men fisket kan fortsätta, och torsken som art är inte hotad.

– Vi vill inte skapa mediahysteri om att bojkotta torsken, säger Minna Epps, verksamhetschef på MSC.

Fisket med vissa redskap, främst trål, i östra Östersjön är ett av många torskfisken i olika hav som blivit hållbarhetsmärkt av Marine Stewardship Council (MSC). Nu stoppas dock märkningen av just detta fiske i 90 dagar.

– Det finns just nu inte tillräckliga data för att garantera att beståndet i östra Östersjön är hållbart, säger Minna Epps, verksamhetschef för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

Orsaken är att många torskar är små och magra, vilket gör det svårt att avgöra hur gamla de är. Vad detta i sin tur beror på är osäkert. En teori är att för många torskar slåss om födan.

– Man kan inte skylla på yrkesfiskarna. De har ibland inte ens fiskat upp sin kvot, säger Epps.

Cirka 55 svenska båtar med MSC-licens berörs av stoppet. De kan fortsätta fiska, men fångsten blir inte hållbarhetsmärkt.

På andra håll är det gott om livskraftig torsk. Beståndet i Barents hav, norr om Norge, är rekordstort.

– Nästan all norsk och isländsk torsk på den svenska marknaden är hållbarhetsmärkt, påpekar Minna Epps.

FAKTA

Torskfiske

MSC:s hållbarhetsmärkning av torsk i östra Östersjön gäller fiske med trål, långlina eller burar. Det utgör cirka två tredjedelar av torskfisket i området. Fisket med garn är inte MSC-märkt, eftersom det ger bifångst av andra arter.

EU beslöt i oktober att sänka det tillåtna torskfisket i östra Östersjön med 20 procent till 41 000 ton. Sverige har haft cirka en fjärdedel av fisket.

I västra Östersjön får knappt 13 000 ton torsk tas upp nästa år.

Det mesta av den hållbarhetsmärkta torsk som säljs eller serveras på restaurang i Sverige kommer från Norge.

I Norska havet och Barents hav får nästan 900 000 ton torsk fiskas i år, enligt beslut av Norge och Ryssland.

Källa: MSC, Havs- och vattenmyndigheten

TT