Avföring ska hjälpa brännskadade

INRIKES

Medicin. Behandling i form av avföringstransplantation ska nu för första gången prövas på brännskadade patienter. Det är vid Akademiska sjukhuset i Uppsala som den historiska patientstudien startar och beräknas avslutas om två år. Bakgrunden är att svårt brännskadade ofta behöver stark antibiotika som i sin tur kan ge problem med svårbehandlade infektioner på grund av en rubbad bakterieflora.

– Transplantationen går till så att avföring tas från den brännskadade patienten och blandas med natriumklorid. Därefter, när patienten har varit antibiotikafri en tid, förs avföringen tillbaka till patientens tjocktarm, säger Hanna Montelin, doktorand och infektionsläkare, till TT.

TT