Äldre är friskare och jobbar mer

INRIKES

Ekonomi. Äldre är i dag klart friskare än för bara 20 år sedan. De arbetar också allt längre. Men sysselsättningen ökar inte lika mycket som hälsan förbättrats.

– Folk lever längre, hälsan förbättras och man vill upprätthålla sin konsumtionsnivå. Då väljer många att arbeta längre, säger Mårten Palme, en av författarna bakom rapporten från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

I rapporten studeras relationen mellan hälsa och deltagande i arbetskraften hos personer som var mellan 55 och 69 år under perioden 1985-2009. Under den tiden har hälsan klart förbättrats. Ett tydligt exempel är att dödligheten bland 65-åringar minskat kraftigt. Samtidigt har sysselsättningen ökat, men inte i takt med hälsoförbättringen.

Enligt Mårten Palme finns en stor potential för att fler äldre kan jobba mer. I snitt skulle män kunna arbeta drygt tre år längre om de arbetade lika mycket som de gjorde 1985 med motsvarande hälsa.

Efter 2009 har utvecklingen fortsatt i samma riktning, tror Mårten Palme. Och han spår att trenden kommer att fortsätta hålla i sig även framöver eftersom vi blir allt äldre och allt friskare.

– Det är orimligt att tiden som pensionär ska fortsätta att öka på samma sätt utan att vi arbetar längre, säger Mårten Palme.

FAKTA

Äldres sysselsättning ökar

Andel sysselsatta 65-74-åringar i förhållande till befolkningen i åldersgruppen, angivet i procent.

Andel totalt Andel män Andel kvinnor

Nov 2015 17,1 21,4 12,9

2012 14,9 18,9 10,9

2009 12,5 16,2 8,9

2005 9,9 14,5 5,7

I hela åldersgruppen 15-74 år var sysselsättningen i november 2015 66,9 procent.

Källa: SCB

TT

ARTIKELN HANDLAR OM