Allt fler blivande mammor feta

INRIKES

Sjukvård. Allt fler gravida lider av övervikt och fetma. Budskapet om hur farligt det kan vara tycks inte ha nått fram.

– Men det är fel att fokusera för mycket på riskerna, säger barnmorskan Camilla Borgström.

Andelen gravida som är överviktiga eller feta när de skrivs in på mödravården fortsätter att öka. Förra året var siffran 38 procent, jämfört med 25 procent 1992, enligt statistik från Socialstyrelsen.

– Det är ett jättestort problem, säger Cecilia Ekéus, docent vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska institutet.

– Fetma ökar i hela samhället. Att kvinnor förskjuter sitt barnafödande innebär också att de är fetare från början eftersom övervikt och fetma ökar med stigande ålder.

Risker

Att vara överviktig eller fet är förenat med en hel del risker, inte bara för mamman utan även för barnet. Överviktiga har bland annat ökad risk att få graviditetsdiabetes och havandeskapsförgiftning. Dessutom föder de oftare stora barn, vilket ökar risken för en utdragen förlossning med bristningar och andra komplikationer.

– Risken ökar också markant för att föda för tidigt eller att barnet dör i magen, säger Cecilia Ekéus.

Även om den absoluta risken för detta är väldigt låg, är den relativa riskökningen - när man jämför med en gravid med normal vikt - påtaglig, framhåller hon.

Onödig oro

Specialistmödravården på Danderyds sjukhus i Stockholm har tagit emot många överviktiga gravida. Men barnmorskan Camilla Borgström tycker att ett alltför stort fokus på riskerna skapar onödig oro.

– Många har skam och skuld hos sig men det är viktigt att försöka se det friska även i en riskgraviditet och att man som överviktig ska kunna njuta av den, säger hon.

Under flera år var Camilla Borgström delaktig i ett projekt som Danderyds sjukhus bedrev, "Våga Väga", som gick ut på att minska riskerna för överviktiga gravida. Projektet har blivit ett vårdprogram med mål att kvinnorna inte ska gå upp mer än sex kilo under graviditeten.

– Många blir förvånade, men det hjälper om man äter rätt och nyttigt och motionerar. Det kan räcka med en halvtimmes promenad för att inte få en för stor viktuppgång under graviditeten.

Klassfråga

Budskapet att det är farligt att röka som gravid har tydligt påverkat rökvanorna. Men mat är fortfarande en laddad fråga, konstaterar Cecilia Ekéus.

– Det är mycket känslor kring mat, och olika råd kring vad man ska äta och inte. Det är svårt att hänga med i svängarna. Mat i sig är inte farligt, det är överkonsumtionen som är farlig, säger hon.

Att varannan gravid bland kvinnor med låg utbildning är överviktig eller fet förvånar henne inte.

– Nästan alla sjukdomar är kopplade till klass och social status. Personer som har lägre utbildning är generellt fetare, röker mer och rör på sig mindre. Det har en del att göra med hälsoupplysning, men också hur man tar till sig information, säger Cecilia Ekéus.

FAKTA

Stora skillnader i landet

Kejsarsnitten har ökat från 5 procent 1973 till närmare 18 procent i fjol. Flest får kejsarsnitt i Stockholm, 21,6 procent, mot 11,6 i Östergötland.

Skillnaderna är stora vad gäller smärtlindring. I Kronoberg får 37 procent av förstföderskorna ryggbedövning, mot 63 procent i Västmanland.

Andelen som drabbas av allvarliga bristningar har minskat de senaste tio åren. 2004 var andelen 4,6 procent, mot 3,7 procent i fjol.

Flest drabbas av allvarliga bristningar i Stockholm (7,6 procent), medan Norrbotten har lägst andel drabbade (3,9 procent).

Medelåldern för förstföderskor har ökat till knappt 28,5 år. Äldst är förstföderskorna i Stockholm med drygt 30 år, och yngst i Gävleborg och Södermanlands län med cirka 27 år.

Andelen tonårsmammor har minskat från 15,3 till 2,4 procent sedan 1973, medan andelen mödrar som är 35 år eller äldre har ökat från 1,7 till 12,4 procent under samma period.

Källa: Socialstyrelsen

TT

ARTIKELN HANDLAR OM