Mer våld mot politiker under valår

INRIKES

Politik. Politiker utsätts för allt mer våld och trakasserier - särskilt tydligt under supervalåret 2014. Det har också blivit vanligare med fysiskt våld.

– Förövaren vill förödmjuka i stället för att påverka beslut, säger Sanna Wallin, utredare på Brå.

Nästan tre av tio förtroendevalda säger att de blev utsatta för hot, trakasserier och våld under supervalåret 2014. Det är en tydlig ökning jämfört med valåret 2012.

– Det har att göra med att det är ett valår och att man är mer tillgänglig ute på stan och kanske knackar dörr, säger Sanna Wallin, utredare på Brottsförebyggande rådet, och författarna av Politikernas trygghetsundersökning 2015.

Fler politiker utsätts för fysiskt våld:

– Det handlar om att man har mottagit något slag, spark eller knuff, eller där förövaren på något sätt tagit tag i den förtroendevalda.

Många fler politiker jämfört med valåret 2012 svarade att de upplever att förövaren är en politisk extremist, antingen från vänster- eller högerkanten.

Yngre politiker under 29 år är mest utsatta. Men gruppen är väldigt liten i förhållande till de äldre, påpekar Sanna Wallin.

– De är troligtvis mer aktiva i sociala medier där man är mer utsatt för trakasserier. Sedan kan det vara så att de yngre förtroendevalda inte är lika hårdhudade som de äldre och inte vana vid utsattheten.

Det förvånade i undersökningen är att väldigt få polisanmäler hot och trakasserier, enligt Wallin.

– Många ser utsattheten som en del av uppdraget.

FAKTA

Mer våld mot politiker

I Politikernas trygghetsundersökning 2015 ingår ordinarie ledamöter i Sveriges riksdag och kommuner, landsting och regioner. Undersökningen jämför valåren 2012 och 2014.

Över 14 000 politiker tillfrågades - utav dem svarade 8 600 på frågor om utsatthet för trakasserier, hot och våld.

Det har blivit vanligare med fysiskt våld, höger och vänster extremism. Yngre politiker utsätts för mer hot, våld och trakasserier än äldre.

Källa: Brottsförebyggande rådet

TT