Patienter får själva lägga in sig

INRIKES

Vård. Patienter med självskadebeteende i Skåne som känner att de är i behov av slutenvård kommer framöver att kunna lägga in sig själva. Nu ska nämligen metoden med brukarstyrda inläggningar testas och utvärderas i ett forskningsprojekt vid Lunds universitet, rapporterar P4 Malmöhus.

Tanken bakom projektet är att patienter som behandlas i öppenvården ska lära sig att ta kontroll över sina självskadesymptom, och vid akuta kriser lägga in sig.

– De får göra det max tre gånger i månaden och max tre nätter åt gången med den här metoden, säger Sofie Westling, forskare och läkare inom psykiatrin i Region Skåne till radion.

I Lund och Malmö är de första patienterna igång i projektet. Målet är att 124 patienter ska delta i projektet, och man hoppas kunna starta även i Kristianstad och Helsingborg under våren.

TT