50 000 i avgift för missad id-koll

INRIKES

Flyktingkrisen. En sanktionsavgift på 50 000 kronor per tur. Det kan bli följden för buss-, tåg- och färjebolag som inte kollar id-handlingar för passagerare på väg till Sverige. Orimligt, anser Swebus och Tågoperatörerna.

– Ambitionen är att få ned antalet som söker asyl i Sverige. Vi har 200 000 personer som är i omlopp och vi behöver en viss frist för att klara av situationen, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S).

– Jag hoppas att det inte blir några sanktionsavgifter men jag tror det finns stor förståelse för att regeringen nu vidtar de här åtgärderna. Det kommer att bli krångligare att resa och det är inget lätt beslut att fatta och inget vi önskar göra, säger Johansson.

"Åtminstone till våren"

Sanktionsavgiften är riktad mot transportören och gäller per transporttillfälle, inte per person.

– Det är långt ifrån säkert att busschauffören ska utföra kontrollen. Det kan vara lämpligare att ta in annan personal. Det är transportörernas ansvar att få det här att fungera.

Både bussföretaget Swebus och branschorganet Tågoperatörerna är kritiska.

Swebus, med uppemot sex avgångar från Köpenhamn till Malmö per dag, oroas över de "mycket höga sanktionsavgifterna" som bolaget kan få betala om det bedöms ha låtit någon åka med som inte borde ha släppts på.

– Vi är väldigt kritiska till det upplägget, det känns helt orimligt i ett system där det är lätt att göra fel. Huvudproblemet är hur vi som transportör ska kunna avgöra om en resenär har en giltig identitetshandling eller inte, eller kunna åldersbestämma en person om han eller hon är under 18 år, säger Christel Grip, presschef på Swebus.

Företaget kommer troligen att hyra in ett externt bolag för att sköta kontrollerna.

– Annars får våra förare en väldigt utsatt situation, det känns inte riktigt hållbart att de ska utföra kontrollerna, säger Christel Grip.

Björn Westerberg, vd för Tågoperatörerna, anser att tiden för förberedelser är orimligt kort. Och det är orimligt att staten på detta sätt vältrar över både kostnader och polisiära uppgifter på transportörerna, anser han.

– Att övervältra statens uppgifter och kostnader på operatörerna är inte skäligt, säger Westerberg.

Förordningen gäller i sex månader, med möjlighet till förlängning. Den lag som riksdagen klubbade igenom igår, torsdag, och som förordningen grundar sig på gäller i tre år.

– Vi vill ha den här kontrollen åtminstone till våren. Om vi skulle se en dramatisk minskning så har regeringen alltid en möjlighet att häva en förordning, säger Anna Johansson.

Barn under 18 år som reser i målsmans sällskap med giltigt id ska inte omfattas av id-kontrollen.

Men det finns inget undantag för ensamkommande barn. Barn utan målsman får inte åka in i Sverige.

– Där gäller att man ska kunna identifiera sig, säger Anna Johansson.

Det är polismyndigheten som ska kontrollera att transportören fullgjort sina skyldigheter, eventuellt assisterad av tull och kustbevakning.

"Tillräckligt stort" belopp

Men vad som räknas som en giltig id-handling är inte specificerat i förordningen.

– Det är delvis transportören och polisen som mer detaljerat kan beskriva det, säger Anna Johansson.

TT: Varför just 50 000 kronor?

– Det är en avvägning, å ena sidan ett belopp som är tillräckligt stort för att få en effekt och å andra sidan inte så högt att det blir väldigt allvarliga konsekvenser för ett transportföretag som döms att betala avgiften, säger Anna Johansson.

TT