Mer pengar till svenskundervisning

INRIKES

Utbildning. Studieförbundet får ytterligare 75 miljoner kronor för att kunna ordna undervisning i svenska för fler flyktingar som nyligen kommit till Sverige. Pengarna tillförs potten för folkbildningsinsatsen "Svenska från dag ett", riktad till asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd men som fortfarande bor på ett anläggningsboende. Regeringen har därmed avsatt 125 miljoner kronor för verksamheten nästa år.

"Att behärska svenska är en nyckel till att etableras i det svenska samhället och avgörande för hur Sverige hanterar flyktingsituationen", säger Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, i ett pressmeddelande.

TT