Kommun vägrar betala kränkt elev

INRIKES

Utbildning. Barn- och elevombudet har krävt att Helsingborgs kommun betalar 15 000 kronor i skadestånd för kränkning mot en högstadieelev, men nu har kommunen valt att bestrida kravet, rapporterar Helsingborgs Dagblad.

– Vi anser dels att det varit fråga om en ringa kränkning och dels att omständigheterna i det här fallet varit speciella med tanke på elevens eget agerande, säger Magdalena Kocan, jurist på Helsingborg stad, till tidningen.

En lärarvikarie friades i tingsrätten från anklagelsen om att ha misshandlat eleven efter att denne uppträtt störande på en lektion. Eleven har hävdat att han fick en smäll på läppen efter att han blivit ombedd att lämna klassrummet, medan läraren har hävdat att han bara tagit tag i elevens axlar och tryckt honom i riktning mot dörren. Helsingborgs stad har i sin egen utredning konstaterat att eleven utsatts för en kränkning.

TT