Heby kommun riskerar skolvite

INRIKES

Utbildning. Kommunpolitikerna i Heby har för dålig koll på verksamheterna i sina förskolor, skolor, fritidshem och i vuxenutbildningen. Nu måste bristerna rättas till, annars kommer Skolinspektionen att kräva ett vite på 600 000 kronor.

Skolinspektionen kritiserar bland annat att misstänkta fall av kränkande behandling inte alltid anmäls, att det görs för lite för att få tillbaka elever med långvarig frånvaro och att kommunens resurser till verksamheterna inte fördelas med tillräcklig hänsyn till behov.

Kommunen har fram till och med augusti på sig att visa Skolinspektionen hur bristerna åtgärdas.

TT